etkin haber

Toprak Akarsu

 • Umut ve irade

  10.6.2019 10:07:11

  Her verili durum, "kendi varoluşunda, yapısında kendini dönüştürecek, değiştirecek içsel çelişkilerle, imkanlarla" yüklüdür. Bu nedenledir ki, her verili durumun değişmesi, dönüşmesi kaçınılmazdır. Devrimcinin iyimserliği gerçekliğin içsel değiştirici güçler-olanaklar ile yüklü çelişkili doğasını anlayabilme yetisine sahip görüş açısı, düşünüş tarzı ya da "dünya görüşü" nedeniyle daima günceldir.

 • Direnen öncüler ve biat etmeyen kitleler için kazanılmış bir yıl

  14.1.2019 09:13:59

  Siyasal sınıf mücadelesinde başarı "ölçümü" gelecekten bakarak da yapılabilir. Burada kullanılabilecek anlamlı kriter, öncünün içerisinden geçmekte olduğu dönemi izleyecek yeni dönemi hazırlaması ve yeni döneme hazırlanmasıdır. Ancak bunun kerameti kendinden menkul "bir yakın gelecek öngörüsü" ile planlanıp yürütülebileceği sanısı spekülatiftir, Marksistlerin değil masa başı sistemcilerinin işidir. Öncülerin siyasal sınıf mücadelesinin yeni dönemlerine hazırlık sorun ve görevi, içerisinden geçmekte oldukları dönemin somut temel devrimci ihtiyaçlarına yanıt olabilmeleri pratiği tarafından yönetilir, koşullandırılır.

 • Etkinleşme derinleşme dakikleşme

  31.12.2018 09:20:16

  Durum sizi "verili düzeyin ötesine geçmeye" davet etmekte ve zorlamaktadır. Bu ideolojik, siyasi ve örgütsel önderlik düzeylerinin her biri ve bütünü bakımından olduğu gibi, çalışma tarzının devrimci ihtiyaçlara ve koşullara yanıt olma yolunda geliştirilmesi için de tamamen geçerlidir. Etkinleşme, derinleşme ve dakikleşme daha yüksek bir devrimci irade inşası demektir, durumun devrimci öncüden ve bütün yapıcılardan istediği de budur!

 • Zamanı dizginlerinden tutan direnişe selam olsun

  5.12.2018 18:30:56

  Güven’in eylemi 30’lu günlerde. Eylemin önem ve anlamı git gide belirginleşen biçimde kendini gösteriyor ve herkesi duruşunu, pozisyonunu belirlemeye zorluyor. Güven’in eylemi önce Ortadoğu’nun tarihsel simge kadın direnişçilerini, Filistin direnişinin kadın simgesi Leyla Halit’i ille de Kürdistan direnişinin tarihsel kadın simgesi Leyla Qasım’ı çağrıştırıyor. Ortadoğu’nun öncü kadınları Leyla adını direnişe, direnişçi öncü kadına dönüştürüyor.

 • Türk adaletinin hal-i pür melali

  20.10.2018 11:16:17

  Brunson yargılaması, ABD ile Türkiye arasında bir kuvvet gösterisine, "kararlılığını sınama"ya dönüşünce efendi uşak diyalektiği işliyor. Güçlünün, egemenin dediği oluyor. Siyasi bir dava siyasi biçimde noktalanıyor. Brunson'un serbest kalacağını Türkiye'nin taahhüt ettiği gün gibi açık. İktidarın, McKinsey ve Brunson "olaylarında" attığı geri adımlar, daha doğrusu siyasi yenilgileri faşist şeflik rejiminin düşüş çizgisinin kuvvetli belirtileridir. Kıyamet alametleri çoğalıyor!

 • Antipolitik TKP

  25.5.2018 11:15:54

  "Bu Düzen Değişmeli Platformu", kimin oyunu bölmeye aday olduğunu düşünmektedir? TKP ve Platformunun burjuvazinin iki cephesinden herhangi birsinin oylarını bölme takati ve yeteneği, kapasitesi var mıdır?