etkin haber

Toprak Akarsu

  • Kürt politikasında CHP 'derinliği'

    15.8.2019 09:11:55

    Kendi halkı için, kendi ulusu için ayrıcalık peşinde koşanlar demokrat olamazlar! Yalnızca şoven ya da sosyal şoven olabilirler, sömürgeci olabilir ya da sömürgeciliği destekleyebilirler hepsi bu!

  • Umut ve irade

    10.6.2019 10:07:11

    Her verili durum, "kendi varoluşunda, yapısında kendini dönüştürecek, değiştirecek içsel çelişkilerle, imkanlarla" yüklüdür. Bu nedenledir ki, her verili durumun değişmesi, dönüşmesi kaçınılmazdır. Devrimcinin iyimserliği gerçekliğin içsel değiştirici güçler-olanaklar ile yüklü çelişkili doğasını anlayabilme yetisine sahip görüş açısı, düşünüş tarzı ya da "dünya görüşü" nedeniyle daima günceldir.