etkin haber

Efe Dağlı

 • Yapısal açmaz

  26.5.2019 09:40:29

  "Millet ittifakı" yahut "Cumhur ittifakı"; Kürdistan ve Batı'daki siyasal özgürlük mücadelesi karşısında yok birbirlerinden farkı. AKP kendini kurtarmanın, ömrünü uzatmanın ve bu uğurda faşist çılgınlıklardan burjuva pragmatizmine dek her olanağı denemenin derdine düşmüştür. Diğerleri basit ve ilkel bir iktidar olma hastalığının pençesinde. Ne Kürt halkı o bloklardan birini desteklemeye mecbur ne Türkiye emekçi solu. Böyle bir kısıtlılık özgürlük ufkunu kemirir, kurutur yalnızca. Sadece rejim değil emperyalist kapitalizm de tarih dışıdır. Devrimimiz (ve bölge çapındaki devrimlerimiz) ikisini birden aşacaktır. Onlar düne ait, orada debelensinler; biz yarınlardan haber veriyoruz.

 • Cepten yeme dönemi

  7.5.2019 09:06:30

  Bütün bileşenleriyle rejim iç krizde debeleniyor. Bundan sonrası, bundan öncekinden zor olacak o cephe için. Kürdistan'ın dinamiğini Batı'nın devrimci-demokratik birikimiyle birleştirmek; zenginliği ve çeşitliliği güvenceleyen bütün talepleri politik özgürlükler mücadelesi gibi birleştirici / kuşatıcı bir başlıkla otoriter despotluğa dayatmak ve faşizmi yıkarak güvencelemek mümkündür.

 • Şişede durduğu gibi durmuyor

  30.4.2019 14:57:02

  Dünün yükselen gücü sosyalist hareketti; Ecevit ile orayla arana duvar ör denildi ve bu başarıldı. Bugünün yükselen devrimci dalgasının gövdesi Kürt siyasal hareketiyle temsil ediliyor. CHP'nin orasıyla oy devşirmek, asimile etmek veya başka nedenle temasının, kendi kitlesiyle siyasal özgürlük hareketi arasında on yıllarca milliyetçi-Kemalist dil ve tutumla inşa edilen duvarı aşındırma, Kürdün halini anlama ilişkisine dönmesinden iktidar bloğu ve rejim fena halde ürkmektedir.

 • Dizginsiz faşizmle buraya kadar

  26.4.2019 11:08:24

  Tek tek olaylara fokuslanan-odaklanan bakış yerine kuşbakışı bütünü görmeye, 'an'a değil sürece hakim olmaya imkan tanır. 'Gezi' ile birlikte Türkiye siyasi coğrafyası devrimci durumu yaşıyor ve bu nedenle devrimle aramızda zannedilenden çok daha kısa bir mesafe var. Zafer de kısa devre de mümkün. Kürdistan özgürlük hareketiyle Türkiye emekçi solunun Batı'ya yayılacak birleşik mücadelesi zaferin teminatı olacaktır.