etkin haber

Deniz Altun

 • 'PeKeKe'

  8.6.2019 13:46:52

  Çözüm sürecinin olgunlaştırıldığı yönlü fısıltı gazetesi haberlerinin nasıl bir algı inşa etmeye çalıştığı ve gerçek amacının ne olduğunu anlamak için tablonun bütünü yeterince açıklayıcı görünüyor. Binali Yıldırım'ın kendini tutamayarak ve iki kez üst üste Kürt özgürlük hareketini "Pe Ke Ke" diye telaffuz etmesi ise çaresizliğin ulaştığı boyuta işaret ediyor.

 • 'Beka' fotoğrafı

  23.5.2019 10:44:03

  19 Mayıs'ta yansıtılan 'beka' fotoğrafı gerçek saflaşmayı özetlemektedir. Düzen güçleri bu saflaşmada aynı tarafta durmaktadır. Ve bu tarafın karşısında açık ki ezilenler ve devrim güçleri durmaktadır. Faşizmi dört bir yandan açmazın eşiğine getiren, çözülmeye zorlayan gerçek güç ezilenlerin ortadoğuda Kürdistan'da ve Türkiye'de direnişidir. Devrim ve değişim için bu tabloyu flulaştırmak değil açık hale getirmek gerekir.

 • 'Asla pes etmeyeceğiz!'

  28.12.2018 10:12:02

  Devrim, karşı devrimin saldırılarına karşı ateş altında yürüyüşünü sürdürmektedir. Kadın isyanını yok sayan erkek egemenliğine, ezilenlerin özgürlük çığlığını faşizmle bastırmaya çalışan emperyalizme ve faşizme, işçi sınıfı ve emekçilerin eşit ve adil bir toplum isteğini bastırmaya çalışan kapitalizme, halkların özgürlük talebini boğmaya çalışan sömürgeciliğe karşı 'Asla pes etmeyeceğiz' diyor.

 • Yine, yeniden, hep Gezi...

  1.12.2018 13:36:24

  Politik İslamcı faşizm yasallaştırılsa da varlığını sürdürmesi için şart olan toplumsal meşruiyeti bir türlü elde edememektedir. Ve bunun karşısındaki en büyük engel Gezi'de en somut ve tarihsel biçimini alan özgürlük ittifakıdır. Gezi dinamiklerini bir araya getirip onun yaşam ve meşruiyet alanı olarak sokağa yani iktidarın tam karşısına dikmeyen hiç bir stratejinin yol alma şansı yoktur.

 • Özgürlük sen neredeysen orada

  6.5.2018 09:04:22

  Zindandaki mücadele bir devrimci tutsak açısından kendisi olma ile başkası olma (sistemin başkalaştırma yoluyla ulaştırmak istediği sonuç) savaşımıdır. Kendimiz olma, devrimci özümüzü korumak ve geliştirmenin yolu kolektif ruha daha fazla bürünmekten geçer.

 • İç savaş yasası ve direniş hattı

  28.12.2017 11:28:21

  Bu yasa ile kontrgerilla aygıtları yasallaştırılmakta ve bu aygıtlara özgü bir iç savaş hukuku tahsis edilmektedir. Bu, Saray rejiminin pervasızlığını gösterdiği gibi çıkışsızlığını da göstermektedir. Her gün yenileriyle karşılaştığı krizler silsilesi içinde devlet zoruyla bile kendini güvende hissedemeyen, yönetme ehliyetini yitiren diktatör, kendi kontrgerillasını bir güvence olarak harekete geçirip, sistem içine çekme ihtiyacı duymaktadır.

 • Öfkeden umuda açılan yol

  9.12.2017 09:38:31

  Evet, diktatörün oturduğu koltuk çivi, yattığı yatak diken gibi batıyor ona. Bir türlü rahat hissedemiyor kendisini. Çünkü biliyor ki, devraldığı ve büyüttüğü zulüm ve soygun düzeni her an yeni mağdurlar üretiyor.

 • ABD'nin yeni savaş tahkimatı: Kudüs

  7.12.2017 14:20:05

  Kudüs kararı ABD'nin İran'ı kuşatma, Rusyayı sınırlama ve gerileyen hegemonyasını yeniden tesis etme stratejisinin öncü kollarından biri olan İsrail'in siyasi olarak tahkim edilmesi ve harekete geçirilmesi için uygun zeminin döşenmesi yönünde atılan adımlardan biridir. Filistin'i Lübnan'a bağlayan hattın kırılmaya yakın bir fay hattı olması muhtemel görünmektedir.

 • Saray'ın 2019 stratejisi ve baraj tuzağı

  16.11.2017 09:00:19

  Bahçeli'nin baraj tartışmasını kendini kurtarmak için gündeme getirdiği fikri hiç de yabana atılır gibi görünmüyor! Ne var ki, bu görüntünün tuzağın ta kendisi olduğunu düşünmek için oldukça fazla veri var.

 • Karşı devrimin krizinin zayıf halkası: Zarrab davası

  11.11.2017 09:05:12

  Bu pislikten çıkışın yolu karşı devrim içinde karşı devrim değil, devrimdir. Devrimciler ve emekçi sol güçler bu görüş açısına sıkı sıkıya bağlı kalmalı, bir yandan Zarrab davasında apaçık hale gelecek olan çürümeyi ezilenlerin bağrında biriken öfkeyi büyütmenin ve faşist saray rejimini yıkacak çıkışın manivelasına dönüştürmeye çalışırken, diğer yandan da emperyalistlerin İP, CHP ve AKP küskünlerinden oluşan bulamacına uzak durmalıdır.

 • Sömürgeci statükonun çöküşü

  23.9.2017 11:41:15

  Emperyalizm ve bölgesel gericiliğin Ortadoğu halkları üzerine giydirdiği sömürgeci deli gömleği her yanından patlamaktadır. Tüm statükolar gibi bu statüko da devrimin ve hayatın akışı karşısında er ya da geç çökecektir. Ve sadece egemenler değil birlik adına statükonun yanında saf tutanlar da bu yıkıntının altında kalacaktır.

 • Çanakkale geçildi!

  5.9.2017 09:02:21

  Emekçi sol cepheden kimi öznelerin resmi ideolojinin mitlerine sahip çıkması üzerine bir şeyler söylemek gerekiyor. Kemalizmin emekçi sol hareketin bir bölümünün zihin dünyasındaki yeri eski bir konu kuşkusuz. Çanakkale'de düzenlenen Adalet Kurultayı da bunun görünümlerinden biriydi.

 • Tek tip kıyafet/tek tip toplum ve direniş

  28.8.2017 09:15:57

  Saray faşizminin tek tip kıyafet saldırısı tüm saldırganlığa rağmen bir türlü bastırılamayan, iradesi kırılamayan devrimci demokratik muhalefet dinamiklerini öncülerinden hareketle etkisizleştirmek, boyun eğdirmek, iradesini kırmak için hazırlanmaktadır.

 • Mayınlı yol: 2019

  17.8.2017 12:08:50

  Diktatör referandumla pozisyonunu güvenceye almak bir yana bir belirsizlik iklimine yuvarlanmıştır. Mevcut tablo ve gidişat üzerinden 2019'a uzanan yol Saray bakımından çantada keklikten çok bir mayın tarlasını andırmaktadır. Bu gerçeğin bilincinde olan diktatör süreci belirli bir yol haritasından çok dengesini bozabilecek kimi hassas noktaları yönetmeye odaklanan hareket tarzına dayanarak geçmeye çalışmaktadır.

 • Rus tavasında Osmanlı sazanı

  14.4.2017 10:50:21

  Yeni Osmanlıcı bölgesel hegemonya macerasının Amerikan ateşinin üzerindeki Rus tavasında sazan kızartması olmakla bitmesi şaşırtıcı olmamalıdır.