etkin haber

272

ANKARA

SES: Mülakat sınavı kaldırılmalı, yazılı sınav getirilmelidir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 10 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar devam edecek olan görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakatlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı; yazılı sınav dışında bir şart konulmamalıdır" dedi.

ETHA - Salı - 11 Haziran 2019 - 11:53
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 10 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar devam edecek olan görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakatlarına ilişkin SES Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
 
Basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "Sosyal hizmetler alanı insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer kişilere hizmet sunan; yani doğrudan insan hayatına ve olanaklarına etki eden bir hizmet alanıdır. Bu nedenle hem çalışanlar hem de her kademede yöneticilik yapacaklar için mesleki yeterlilik ve liyakat ile alandaki deneyimleri son derece kritik ve önemlidir" dedi.
 
Ancak Bakanlığın kuruluşundan bu yana sürdürülen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği politikaları, bu öneme ve hassasiyete uygun yürütmediğine dikkat çeken Erden, "Aile Bakanlığında da personel politikaları uzun süredir liyakat, deneyim, mesleki yeterlilik kriterlerinden uzaklaştırılmış, bunun yerine iktidara ve iktidara yakın sendikalara üyelikler kriter haline getirilmiştir" diye kaydetti.
 
Bakanlık çalışanları için son olarak 13 Ocak 2018 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıldığını hatırlatan Erden, "Sınavın sonuçları MEB tarafından Şubat ayında açıklanmasına rağmen, o tarihten bu yana yani 17 ay boyunca Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma yapılmamış, çalışanların hakkı gasp edilmiştir. Şimdi neredeyse bir buçuk yılın sonunda 2019 Haziran ayında mülakat yapılmaktadır. Üstelik mülakat tarihleri ve puanlar açıklanmış olmasına rağmen, puana göre adayların sıralamaları açıklanmamıştır. Bu da Bakanlık çalışanları arasında mülakatta uygulanacak yönteme ilişkin mevcut endişeleri daha da artırmaktadır" diye belirtti.
 
Aile Bakanlığının genel personel istihdam politikası da diğer kurumlar gibi güvencesiz istihdam üzerine kurulmuş olduğunu ifade eden Erden, yıllardır kadrolu çalışanların sayısı, güvencesiz çalışanların sayısının gerisinde olduğunu söyledi. Bakanlığa kadrolu alım yapılmadığını ifade eden Erden, "Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) projesi kapsamında yapılan istihdamlar da güvencesiz istihdamlardır; yine mülakatlar aracılığı ile yapılmıştır. Mülakatlarda neler sorulduğu, kimlerin işe alınacağına AKP il teşkilatları tarafından müdahale edildiği, mülakatlar yolu ile de istenilenin işe alındığı bir ortam oluşmuştur. Güvencesiz çalışma baskısı ile kadrolu çalışanlara yaptırılamayan işler güvencesiz çalışanlara yaptırılmaktadır" dedi.
 
Erden konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sonuç olarak kadrolu güvenceli çalışma esas olmalıdır; kurum dışından özellikle yönetim kademeleri için yapılan görevlendirmelere son verilmeli; bu biçimde yapılmış görevlendirmeler kaldırılmalıdır. Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı; yazılı sınav dışında bir şart konulmamalıdır. Kurum içinde görevlendirmeler ve yükselmelerde liyakat, mesleki yeterlilik ve deneyim belirleyici olmalıdır. Sosyal hizmetler alanının kadrolaşma amacı ile kullanılması çalışma barışını bozmaktadır. Ayrıca bu kadrolaşma bu alanda verilen hizmeti de olumsuz etkileyerek hizmet alan tüm kesimler için, ülkenin tüm çocukları, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler ve toplum için yanlış ve yetersiz hizmetlerle büyük bir hak gaspı anlamına gelmektedir."