etkin haber

299

ANKARA

SES: Mülakat iktidara ve yandaş sendikaya alan açmak için yapılıyor

SES, sağlık emekçilerinin mülakatla istihdam edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Mülakatın, iktidarın ve yandaş sendikasının kadrolaşması için alan açmaya yönelik olduğunu söyledi.

ETHA - Perşembe - 16 Mayıs 2019 - 11:56
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SEndikası (SES), sağlık alanında uygulanmak istenen mülakat istemine ilişkin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.
 
Basın toplantısında "Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçillmeli, atamalar güvenceli/kadrolu olarak yapılmalıdır" başlıklı açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, okudu. 
 
Erden, Sağlık Bakanlığı'nın 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine dayandırılan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esaslarını" yürürlüğe koyan yönetmelik yayınlandığını söyledi.
 
'DANIŞTAY KARARLARI YOK SAYILIYOR'
 
Benzer yönetmeliğin daha önce Danıştay tarafından "objektif olmama" gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatan Erden, mülakat sisteminin kamu kadrolarına sadece iktidara yakın olanların alınmasını hedeflediğini kaydetti.
 
Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin sorunlarının derinleştirileceğini belirten Erden, şöyle konuştu: "Sağlık alanı ise personel eksikliği nedeni ile yığınla sorunla yüz yüzedir. Personel eksikliği nedeniyle mevcut çalışanlar ağır koşullarda, uzun saatler boyunca, neredeyse dinlenemeden, tükenerek çalışmaktadır." 
 
'TORPİL YASALLAŞTIRILIYOR'
 
KPSS'nın başlı başına hukuksuz olduğunu ifade eden Erden, "Sağlık alanı için belirlenecek merkezde 5, illerde 3 kişiden oluşturulacak sınav komisyonlarına da güvenimiz yoktur" dedi. 
 
Whatsapp üzerinden torpil listesi hazırlanmasına değinen Erden, "Birileri için bir gecede yönetmeliklerin değiştirilmesi engellenmelidir, işe alınacak kişilerin farklı torpil mekanizmalar üzerinden, siyasi partiler üzerinden belirlenmesi- çeşitli güç merkezlerinin işe alımlara etki etmesi engellenmelidir. Fişleme engellenmelidir, işe alımda yandaşlık kriteri kaldırılmalıdır" diye belirtti.
 
Erden, mülakata dayalı tüm uygulamaların siyasal kadrolaşmanın önünü açtığını, iktidarın dünya görüşüne uygun olanların mülakatlarda sürekli başarılı gösterildiğini ancak farklı kimlik, inanç ve siyasi düşünceye sahip olanların sınav puanlarına rağmen elendiğini hatırlattı.
 
Eğitim emekçilerinin kamuda istihdam edilmesine ilişkin yapılan mülakat görüşmelerinde komisyon üyelerinin, adaylara diledikleri soruları yönelttiğini ifade eden Erden, "Sorular, bilgiden ve beceriden daha çok yandaşlık ve fişleme amaçlı skandal sorulardır" diye aktardı.
 
'YANDAŞ SENDİKAYA KADROLAŞMA ALANI AÇILIYOR'
 
Mülakat görüşmelerinin yasaklandığının ve Danıştay'a itiraz yolunun kapatılmasına değinen Erden, "Kadrolaşma sayesinde yandaş sendikalar yıllardır usulsüz biçimde örgütlenme faaliyeti yürütmektedirler" dedi.
 
Mülakat ile güvencesiz istihdam uygulamalarından vazgeçilmesini isteyen Erden, "Kamuda sözleşmeli, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli,4+2 taşeron vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır" diye kaydetti.