etkin haber

225

ANKARA

HDP'li vekilden Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklik talebi

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi, zorla göç ettirilen ve vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin yeniden vatandaşlığa alınması için düzenleme yapılmasını istedi.

ETHA - Çarşamba - 15 Mayıs 2019 - 17:20
HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi. 
 
Çelik, mevcut kanuna şu maddenin eklenmesini istedi: "Bu maddeyle, vatandaşlığını kaybetmiş, zorla göç ettirilmiş, nüfus mübadelesine tabi tutulmuş, zorla tehcir edilmiş ve sürgün edilerek vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin ve belli bir dereceye kadarki yakınlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yeniden alınması amaçlanmıştır. 
 
Bu maddeyle, 1 Ocak 1914 tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun vatandaşlıktan çıkarılanların ve belli bir dereceye kadarki yakınlarının; din, dil, ırk, inanç ve politik ayrım yapılmaksızın vatandaşlığa yeniden alınma imkânı getirilmiştir."
 
Kanun değişikliğini gerekçesinde Rumş, Ermeni ve Suryani halklarına yönelik soykırım saldırılarını hatırlatan Çelik, katliamların yanı sıra yüzbinlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını belirtti. 
 
12 Eylül askeri darbesiyle birlikte 14 bin kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığını, binlerce insanın Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldığını belirten Çelik, "Bu kanun teklifinin yasalaşması halinde yaşanan acı ve travmalar bir nebze olsun hafifleyecek, geçmişle yüzleşmenin önü açılacaktır. Bu teklifin yasalaşması, toplumsal gruplar arasındaki güveni artıracak, ülke barışına katkıda bulunacak ve ülkenin çok kültürlü, çok kimlikli yapısının korunması için önemli bir adım olacaktır" diye belirtti.